Ngày đầu tiên bé đến trường

Buổi đầu tiên đến lớp của trẻ thường mang lại cho phụ huynh và trẻ cảm giác lo lắng và bất an.

Thủ tục nhập học

Trẻ từ 13 tháng trở lên có thể nhập học vào trường mầm non Cỏ 3 Lá.