Thời gian sinh hoạt lớp Pink (Từ 13 tháng đến 36 tháng)

Chương trình giúp bé bắt đầu nhận biết xung quanh cũng như chuẩn bị cho bé các kỹ năng về ngôn ngữ, số học.

Thời gian sinh hoạt lớp Clover (Từ 3 đến 5 tuổi)

Chương trình chủ yếu tập trung vào việc phát triển năng lực cá nhân, khả năng ngôn ngữ, tư duy thông qua toán học và ngoại ngữ.

Giá trị cốt lõi tại Cỏ 3 Lá

Với phương châm “Mỗi trẻ đều có cơ hội phát triển”, các chuyên gia giáo dục tại Cỏ 3 Lá sẽ giúp các em đạt được tiềm năng tối đa và phát triển một tình yêu t...